Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, tai ADHD-coaching on ohjausta, joka liittyy elämänhallinnan taitojen varmentamiseen arjen taitojen haltuunoton avulla. Ohjaukseen voi päästä neuropsykiatrisen diagnoosin perusteella, mutta vaikka diagnoosikriteerit eivät aina täytyisi, myös kyseinen piirteisyys ja nepsy-oirekuvat, jotka laskevat toimintakykyä, riittävät syyksi hakeutua valmennukseen. ADHD, ADD, Autismin kirjo ja Touretten oireyhtymä ovat tavallisimmin tunnetut neuropsykiatriset diagnoosit.

Valmennussuhde perustuu sopimukseen, jossa sovitaan työskentelyn kesto, tiheys ja tavoitteet. Kyse ei ole opettamisesta tai terapiasta, vaan ohjaus on käytännöllistä ja tapahtuu usein valmennettavan arkiympäristössä. Ohjattavan ja ohjaajan vuoropuhelu ja käytännön toimien harjoittelu tapahtuvat rinnakkain. Voidaan harjoitella päivärytmin hallintaa tai luoda rakenteita ja rutiinia arkisiin askareisiin. Valmennus on usein lyhyempää kestoltaan kuin yksilöllinen toimintaterapia. Kuntoutuminen on pitkäjänteistä. Usein valmennuksessa keskitytään suoritustason toimintaan, ei niinkään valmiuksiin, toisin kuin terapiassa.

Rahoittajia neuropsykiatriselle valmennukselle on vasta rajoitetusti, mutta KELA-korvattavuus saattaa joskus täyttyä toimintakyvyn arvioinnin perusteella. Terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta ja lisäksi työvoimahallinnon kautta voi joskus saada tukea. Usein valmennukseen tulija joutuu itse vastaamaan kustannuksista. Koulutettuja valmentajia on vielä vähän, ja heitä voi etsiä Neuropsykiatriset valmentaja -yhdistyksestä. Kaikki koulutuksen käyneet eivät ole rekisteröityneet yhdistykseen, vaan toimivat omassa työssään käyttäen valmennuksen ideoita vaikkapa terveydenhuollossa, perheneuvonnassa tai päihdehuollossa.

Olen itse kouluttautunut Helsingin yliopiston, Palmenian kautta.

Linkkejä:

ADHD-liitto
Autismi- ja aspergerliitto ry
Neuropsykiatriset valmentajat ry