Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, tai ADHD-coaching tai luotsaus, on ohjausta, joka liittyy elämänhallinnan taitojen varmentamiseen ottamalla haltuun arjen taitoja. Ohjaukseen voi päästä neuropsykiatrisen sairauden perusteella. Diagnoosikriteerit eivät aina täyty, mutta toimintakyvyn alenema ja diagnoosiin liittyvät piirteet ja oirekuvat mahdollistavat hakeutumisen valmennukseen. ADHD,ADD, Autismin kirjo ja Touretten oireyhtymä ovat tavallisimmat tunnetut syyt tulla ohjaukseen.

Valmennussuhde perustuu sopimukseen, jossa sovitaan työskentelyn kesto, tiheys ja tavoitteet. Valmennukseen tulijan voimavaraverkoston kartoittaminen on tärkeää. Ohjaus on käytännöllistä ja tapahtuu usein päähenkilön arkiympäristössä. Kyse ei ole opettamisesta tai terapiasta, mutta siinä on piirteitä molemmista. Valmentautuvan ja ohjaajan vuoropuhelu ja käytännön toimien harjoittelu tapahtuvat rinnakkain. Muun muassa voi harjoitella päivärytmin hallintaa luoden rakenteita ja rutiinia arkisiin toimiin. Valmennus on lyhempää kestoltaan kuin yksilöllinen toimintaterapia. Tavoitteet asetetaan suoritustason toimintaan, ei niinkään valmiuksien kehittämiseen, kuten terapiassa.

Rahoittajia neuropsykiatriselle valmennukselle on vielä rajoitetusti, mutta toimintaterapeutin tekemän toimintakyvyn arvioinnin perusteella saattaa täyttyä KELA-korvattavuus. Terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta ja lisäksi työvoimahallinnon kautta voi joskus saada tukea. Valmennuksen kuluista voi myös vastata itse. Koulutettuja valmentajia on vielä vähän, ja heitä voi etsiä Neuropsykiatriset valmentajat-yhdistyksestä. Kaikki koulutuksen käyneet eivät ole rekisteröityneet yhdistykseen, vaan toimivat omassa työssään käyttäen valmennuksen ideoita vaikkapa terveydenhuollossa, perheneuvonnassa tai päihdehuollossa.

Olen itse kouluttautunut Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmenian kautta.