Toimintaterapia

Haluan kohdata  lapsesi/nuoresi toimintakykyä koskevat kysymykset ja huolet lämmöllä ja ammattitaidolla. Yhdessä laadimme tavoitteet ja suunnittelemme askelet terapian toteuttamiseen. Terapiamuotoina on yksilöllinen toimintaterapia ja lähiympäristön ohjaus ja verkostotyö.

Omassa toiminnassani pidän tärkeänä rehellisyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja tilan antamista erilaisuudelle. Kumppanuudessa jokainen osapuoli tuo mukanaan oman osaamisensa ja voimavaransa. Asiakkaan tarpeista ja haasteista riippuu, millainen terapeuttinen lähestymistapa valitaan.

Terapiatyötä olen tehnyt jo yli 20 vuotta. Arvostan moniammatillista  ja asiakaslähtöistä työotetta. Eniten ja pisimpään olen toiminut 0-16v.ikäisten kanssa, mutta myös nuorten aikuisten kanssa. Menetelmäkoulutukset: SI-teorian ja terapian koulutus,  NDT-Bobath-koulutus, ADHD/neuropsykiatrisen valmennuksen koulutus ja  johdantovuosi psykoterapeuttisiin valmiuksiin. Terapiakielet: suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

Toteutan myös vaativaa lääkinnällistä toimintaterapiapalvelua eri ikäisille. Kela-sopimus on. PSOP Helsingin kaupunki on. HUS sopimus on. Riippuen hoitovastuupaikasta alle 16v.toimintaterapian maksaa julkinen terveydenhuolto tai Kela. Vaativan kuntoutuksen kaikenikäisten Kela-asiakkaiden palveluun liittyvistä kuntoutusetuuksista vastaa Kela.