Toimintaterapiasta yleisesti

Toimintaterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jonka tavoitteena on yleisellä tasolla palauttaa, kehittää tai ylläpitää toimintakykyä. Toimintakyky voi olla alentunut synnynnäisen kehityshäiriön, sairastumisen, pitkäaikaissairauden, vammautumisen tai ikääntymisen takia. Lääkärin lähete tarvitaan toimintaterapiaa ja sen alustavia tavoitteita varten. Toimintaterapeutti ja asiakas laativat terapian tavoitteet ja painotukset tarkemmin yhdessä sen mukaisesti, minkä toimintakyvyn osa-alueen asiakas kokee tärkeäksi. Asiakas ja hänen läheisensä tai verkostonsa ovat toimintaterapeutin tärkeä kumppani.

Lapsen ja nuoren toimintaterapian erityispirteet

Lapsen toimintakykyä arvioitaessa verrataan tavanomaiseen iän mukaiseen kehitykseen. Kyse on kypsymässä olevista psyykkisistä, fyysisistä ja sosiaalisista valmiuksista. Toimintaterapeutti havainnoi lapsen toimintaa sekä tutuissa arjen ympäristöissä että toimintaterapiavastaanotolla. Kokenut toimintaterapeutti tekee sekä vapaan että ohjatun toiminnan sujumisesta päätelmiä, jotka ohjaavat toimintaterapian fokusta. Lapsen tai nuoren on usein vielä vaikea tunnistaa omia taitojaan ja pulmiaan, mutta yhdessä valittujen toimien yhteydessä hän voi niitä huomata ja toimintaterapeutin ohjaamana ja avustamana päästä harjoittelemaan. Se on tärkeää, jotta hän saa kehoaan haltuun, saa tarvittaessa ympäristöltään tukea ja pääsee osallistumaan.  Toiminnan tulos ei ole se tärkein asia, vaan mitä asiakkaassa toiminnan aikana tapahtuu. Lapsen ja nuoren toimintaterapiassa pyritään mahdollistamaan onnistumisen iloa ja siten tuetaan itsetuntoa.

Lyhyesti minusta terapeuttina

Olen tehnyt toimintaterapiaa jo yli 20 vuotta omalla vastaanotolla. Arvostan moniammatillista ja asiakaslähtöistä työotetta. Eniten ja pisimpään olen toiminut 2-16 v -ikäisten kanssa, myös julkisen terveydenhuollon ja erityiskoulun puolella.

Lapsen ja nuoren psykososiaalisen kehityksen ymmärtäminen ja tukeminen on minulle tärkeää muiden yksilöityjen tavoitteiden ohella.

Monialainen työskentely on minulle tuttua. Vuosina 2013-2015 työskentelin ja tuotin työryhmätyöskentelynä Hyvinvointi kulttuurin voimavarana-kokonaisuudessa OKM:n tukea saaneessa Roll over-hankkeessa aistisäätelyltään toisin kokevien ihmisten museokäyntien tueksi ”Säätöä”-oppaan, joka on ilmainen ja verkosta ladattava.