Vanhempainohjaus

Lapsen tai nuoren käydessä toimintaterapiassa herättää ja avaa se vanhemmissa mahdollisuuden omaan prosessointiin. Jo kuljettaminen terapiaan merkitsee pitkää sitoutumista. Arki aikatauluineen voi muuttaa muotoaan, tunne- ja perhedynamiikka kokee muutosta ja eri yksilöt tulevat näkyvämmiksi ja asettuvat uudella tavalla suhteisiin toistensa kanssa.

Lapsen ja nuoren elämässä terapian herättämä ja vahvistama kehitys on hedelmällisintä ja pysyvintä silloin, kun hänen vanhempansa omalla tahollaan työskentelevät tässä prosessissa. Vanhempainohjaajana voi toimia sama tai eri henkilö kuin lapsen kanssa toimiva toimintaterapeutti. On hyödyllistä, että vanhempainohjaaja tuntee toimintaterapiaa, jotta hän voi avata vanhemmille myös elämystasolla enemmän sitä, millaisia haasteita ja iloja terapia lapselle antaa.

Vanhempainohjaus ja lähiympäristön ohjaus ovat osa myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisällä tehtävää arjen kuntoutusta, jota toteutan usein yksilöterapian rinnalla tai yhteydessä. Tämä voi tapahtua kotikäyntinä, ohjauskäyntinä tai yhteistyökäyntinä toisen kuntoutusalan osaajan kanssa.

Sosiaalitoimien perheneuvolat, sairaaloiden poliklinikat samoin kuin HUS:n Psykososiaalisten hoitojen vastaanotot ja Helsingin kaupungin erityisvastaanotot voivat kuntoutussunnitelmassaan painottaa vanhempainohjausta. Vanhempainohjaus on mahdollista kirjata kuntoutussuunnitelmaan ja sen voi kustantaa joko hoitovastuutaho (HUS, Helsingin kaupunki, KEUSOTE-hyvinvointialue) tai KELA.

Linkki:

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat/toimintaterapia 1.1.2023
FPA krävande medicinisk rehabilitering ergoterapi 1.1.2023